Bijvangst van zeevogels terugdringen

Slimmere vispraktijken beperken de sterfte onder zeevogels aanzienlijk

Bijvangst van zeevogels kan een ernstig probleem zijn. In een onderzoek van Birdlife uit 2011 werd geschat dat er wereldwijd zo'n 300.000 vogels per jaar doodgaan na verstrikt te zijn geraakt in de haken van longlines (meerdere haken op een lange lijn).

Tot voor kort hadden visserijen in de Zuidelijke Oceaan niet of nauwelijks te maken met voorschriften in verband met de sterfte van duizenden in deze regio voorkomende zeevogels.

De invoering van slimmere vispraktijken heeft echter tot grote verbeteringen geleid. Met de MSCgecertificeerde visserij naar diepzeeheek op de Kerguelen als sprekend voorbeeld.

Wenkbrauwalbatros

In de beginperiode van de visserij op diepzeeheek in de Zuidelijke Oceaan kwamen er per jaar duizenden bedreigde albatrossen en stormvogels om en werden belangrijke populaties in hun voortbestaan bedreigd.

Sindsdien zijn de meeste visserijen erin geslaagd deze sterftecijfers omlaag te brengen door hun vispraktijken aan te passen in lijn met de verplichtingen van het verdrag ter instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren (CCAMLR).

Door lijnen alleen nog ‘s nachts uit te zetten en binnen te halen zijn gelicentieerde longlinevisserijen erin geslaagd de sterfte onder albatrossen zo goed als geheel terug te dringen.

Zuidelijke reuzenstormvogel

Omdat stormvogels echter‘s nachts naar voedsel zoeken zijn nadere maatregelen noodzakelijk.

De broedpopulatie van stormvogels op de Kerguelen, een afgelegen eilandengroep in de Zuidelijke Indische Oceaan onder Frans toezicht, is internationaal gezien van groot belang.

Toen de visserij naar Antarctische diepzeeheek op de Kerguelen voor MSC certificering wilde gaan, werden er grote zorgen geuit over de sterfte onder zeevogels, met name de grijze stormvogel die als “Bijna bedreigd” met uitsterven vermeld staat in de rode lijst van de IUCN.

Voor 2005 kwamen per jaar ongeveer 750 grijze stormvogels om bij legale en illegale vispraktijken rond de Kerguelen. Dat is genoeg om een terugloop in de populatie te veroorzaken. De sterftecijfers daalden sterk toen de verplichtingen van CCAMLR werden overgenomen.

Reporting of bird mortality caused by Kerguelen Islands toothfish fisheries overtime before the fishery receive MSC certification, and post certification.

Reporting of bird mortality caused by Kerguelen Islands toothfish fisheries overtime before the fishery receive MSC certification, and post certification.

Desalniettemin bleef de Kerguelen een gebied met hoog risico en bleef de bijvangst van zeevogels hoger dan bij de best presterende visserijen.

In 2013 werd de visserij positief beoordeeld en werd de begeerde MSC certificering behaald. Aan de certificering werd echter één voorwaarde gesteld: dat de sterfte onder zeevogels jaarlijks werd teruggebracht totdat alle schepen op het best mogelijke niveau presteerden.

De doelstelling was het aantal sterfgevallen voor het einde van het vierde certificeringsjaar te beperken tot maximaal 20 vogels van alle soorten per schip per jaar. Bovendien moest de visserij speciaal voor de grijze stormvogel een monitoringsysteem in het leven roepen.

 Zuidelijke reuzenstormvogel neemt  een vlucht

De visserij heeft een aantal maatregelen getroffen om interacties met zeevogels te beperken,waaronder:

  • verhogen van het gewicht van de vislijnen zodat deze sneller zinken
  • gebruik van witte lijnen die minder zichtbaar zijn voor vogels
  • verbeteren van het ontwerp van de tori-lijnen (lijnen waaraan gekleurde linten wapperen en die verticaal boven de longline komen te hangen op het moment dat deze wordt verankerd) om te voorkomen dat vogels op het aas aan de haken van de longlines duiken
  • gebruik van een beschermende barrière door lijnen met linten uit te hangen om vogels op afstand te houden op het moment dat de lijnen worden binnengehaald
  • stilleggen van de visserij tijdens het broedseizoen van de grijze stormvogel - van 1 februari tot 15 maart.
Tori-lijnen zorgen ervoor dat vogels uit de buurt van de haken blijven en beperken zodoende de sterfte onder vogels

Tori-lijnen zorgen ervoor dat vogels uit de buurt van de haken blijven en beperken zodoende de sterfte onder vogels

“Er is de afgelopen jaren een drastische daling te zien in de zeevogelsterfte veroorzaakt door Antarctische visserijen. MSC certificering is een erkenning voor de verbeteringen die wij hebben doorgevoerd om te voldoen aan de best practice in het verlagen van de bijvangst van zeevogels.”

M. Jean-Pierre Kinoo, voorzitter van de SARPC

Als stimulans om afzonderlijke schepen aan te zetten hun prestaties te verbeteren, krijgen schepen met lagere sterftecijfers voor zeevogels een iets hoger aandeel in het totale quotum voor diepzeeheek. Auditoren hebben wel aangegeven dat een systeem van samenwerking voor het delen van de best practice binnen de vloot gewenst is.

Uit het meest recente controlerapport blijkt dat de visserij ver voor ligt op de doelstellingen voor het beperken van de zeevogelsterfte. In 2014-15 werden in totaal 80 vogels gedood of verwond. Er werden slechts drie dode grijze stormvogels gerapporteerd.

Hoewel iedere bijvangst van zeevogels betreurd moet worden, is het onwaarschijnlijk dat het huidige sterftecijfer een negatief effect heeft op de stormvogelpopulaties. Het is hoe dan ook een enorme verbetering ten opzichte van de situatie vóór MSC certificering.

Deel dit verhaal:

Alle afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd